To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player.

o projektu SURADNICI razvoj realizacija realizacija 2 realizacija 3 realizacija BACKUP o nama MEDIJI kontakt flayer 1 flayer 2 flayer 3 flayer 4 suradnici  SALAMON SKVER MILINA SKVER MILINA 3 SKVER MILINA 2 SKVER MILINA 4 razvoj 2 razvoj 3 MILA GOJSALIC MILA GOJSALIC 01 grb-pecat model za veslanje GRAFITT SAGITTA  

grb-pecat

PEČAT OMIŠKOG KNEZA NIKOLE HODIMIROVAKAČIĆA IZ 1245. GODINEAutor - Omiški povjesničar MARIO RELJANOVIĆ donosi iscrpan opis dosad u literaturi nepoznatog pečata Nikole Hodimirova Kačića, koji je sačuvan na ispravi iz godine 1245. U drugom dijelu opisuje razvoj Omiške kneževine u XII. i u prvoj polovici XIII. stoljeća te razinu vlasti obitelji Kačića.Pečat omiškog kneza Nikole Kačića iz 1245. -Skupini najstarijih poznatih pečata na tlu Hrvatske, a posebice onoj najstarijihhrvatskih velikaških rodova, pripada i pečat omiškog kneza Nikole Kačića kojivisi o pergameni isprave u Državnom arhivu u Dubrovniku.Isprava kojom gradovi Dubrovnik i Omiš uređuju međusobne odnose sastavljenaje 5. ožujka 1245. u nazočnosti dubrovačkih poslanika, omiškog kneza Nikole, sina Hodimira (Nicolaus filius Chodimiri comes Almisi), i njegovih stotinu ljudi koji se poimenice navode.Konjanički tip pečata rabili su manji vladari koji nisu ni kraljevi ni carevi,tj. koji nisu okrunjeni. To su oni velikani koji određena područja pretvarajuu nasljedna dobra svoje obitelji, i podvrgavajući ih svojoj jurisdikciji, stvaraju

RAZVOJ

Kačići, dakle, u ovom, kao i u kasnijim sličnim mirovnim ugovorima koje sklapaju s Dubrovčanima, nastupaju kao samostalni vladari koji mir uvode, održavaju i prekidaju. Bez obzira na vrhovnu vlast, za Kačića je svaki brod koji plovi “njihovim vodama”, a ne plaća pravdu - objava rata, pa su tijekom XII. i XIII. st. Kačići, Omišani i gusari gotovo istoznačnice.

samostalne kneževine. Također, konjanički tip pečata imaju, to je ustaljeni zapadnoeuropski običaj, članovi vladarskih kuća koji samostalno vladaju određenim područjem ili pak oni koji uživaju veliki ugled na dvoru pa dobivaju određeni teritorij na upravljanje. Dakle, to su oni - knezovi, vojvode, hercezi i banovi - koji imaju pretenziju na nezavisno vladanje. Ukoliko se okrune, tj. stupe na prijestolje, najčešće se koriste vladarskim tipom pečata (typus maiestatis) - općenito raširenim diljem Europe tijekom čitavog srednjeg vijeka - koji za središnji motiv imaju lik vladara kako sjedi na prijestolju, ali nerijetko i nadalje zadržavaju konjanički portret na naličju pečata. Knez Nikola Hodimirov član je obitelji Kačić koja nasljedno, po jo neutvrđenom redoslijedu, vlada Omišem i prostranim područjem između Splita i Neretve, te povremeno otocima Bračem, Hvarom i Korčulom. Šutnja povijesnih izvora ne dopušta da pouzdano utvrdimo kada i kako su Kačići postali nasljednim omiškim knezovima. Izvori ih prvi put spominju na tom području u drugoj polovici XII. st., a kako je na temelju njih izvjesno da su oni već tada moćna i poznata obitelj i omiški knezovi, zasigurno su svoju vlast učvrstili dosta ranije.

Prema članku „Pečat omiškog kneza Nikole Hodimirova Kačića iz 1245 godine“ M. Reljanovića, na krmenu zastavu i svaki valobran Sagitte postaviti će se grb Nikole Kačića.

download PDF

back