To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player.

o projektu SURADNICI razvoj realizacija realizacija 2 realizacija 3 realizacija BACKUP o nama MEDIJI kontakt flayer 1 flayer 2 flayer 3 flayer 4 suradnici  SALAMON SKVER MILINA SKVER MILINA 3 SKVER MILINA 2 SKVER MILINA 4 razvoj 2 razvoj 3 MILA GOJSALIC MILA GOJSALIC 01 grb-pecat model za veslanje GRAFITT SAGITTA  

o nama

Osnivači udruge "SAGITTA" su: Jurica Sabljić - predsjednikPero Juričević - potpredsjednikŠpiro Balić - tajnik

Članak 7.Udruga je osnovana u cilju istraživanja, rekonstrukcije, izgradnje, održavanja i "eksploatacije" čuvenog omiškog broda – SAGITTE, u kulturne, promotivne, edukativne i turističke svrhe, te u cilju promicanja, očuvanja, razvitka i unapređenja sadržaja vezanih za pomorsku baštinu i maritimnu kulturu, te baštinu i kulturu grada Omiša. Članak 8.Djelatnosti udruge su:ostvarivanje, praćenje, istraživanje i promicanje znanja i prakse o hrvatskoj tradicionalnoj brodogradnji i maritimnoj kulturi te baštini i kulturi grada Omiša potičući osvještavanje i populariziranje teme kroz više sadržaja:-istraživanje, rekonstrukcija, izgradnja, održavanje i eksploatacija čuvenog omiškog broda – SAGITTE, u kulturne, promotivne, edukativne i turističke svrhe -edukacije bazirane na kreativnom pristupu-izgradnje i obnova hrv. tradicionalnih brodova-popisivanje i dokumentiranje preostalih hrv. tradicionalnih brodova-organiziranje akcija zaštite i očuvanja hrvatske tradicionalne brodogradnje i promoviranje maritimne kulture te poboljšanja kvalitete odnosa prema pomorskoj tradiciji -organizacija festivala maritimnih sadržaja-javno zagovaranje za učinkovito provođenje politike zaštite i očuvanja hrvatske tradicionalne brodogradnje i promoviranje maritimne kulture-poticanje gospodarstvenih djelatnosti na principu očuvanja tradicije vezane uz pomorsku povijest-osiguravanje pristupa javnosti informacijama o ciljanim temama i njihova razmjena-priprema i izdavanje tiskanih i audiovizualnih materijala sukladno zakonu i promidžbenih materijala vezanih uz djelatnosti Udruge, sukladno zakonu-suradnja sa ostalim udrugama i organizacijama u svrhu ostvarenja ciljeva Udruge