To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player.

o projektu SURADNICI razvoj realizacija realizacija 2 realizacija 3 realizacija BACKUP o nama MEDIJI kontakt flayer 1 flayer 2 flayer 3 flayer 4 suradnici  SALAMON SKVER MILINA SKVER MILINA 3 SKVER MILINA 2 SKVER MILINA 4 razvoj 2 razvoj 3 MILA GOJSALIC MILA GOJSALIC 01 grb-pecat model za veslanje GRAFITT SAGITTA  

SALAMON

Prof.dr. Velimir Salamon je rođen 07.11.1945. godine u Zagrebu. Nakon završetka srednjoškolskog školovanja, upisuje studij brodogradnje na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U nekoliko navrata prekida studij i radi na različitim poslovima: na rekonstrukciji švedskog linijskog broda Wasa iz 1628. godine u Statens Sjohistoriska Museet u Stockholmu; na postavljanju izložbi muzejske zbirke Geološko-paleontološkog muzeja u Zagrebu i na Brionima; na postavljanju izložbi knjiga izdavačke kuće Matica Hrvatska na sajmovima knjiga; na dizajnu i izvedbi sportsko-rekreacijskih objekata od staklo-plastike i drugim poslovima. Diplomira 1977. godine radom "Analiza karakteristika dimnjaka za velike brodove u raznim režimima plovidbe". Od 1977. godine radi u firmi "Westinghouse Electric Corporation" na izgradnji NE Krško, u svojstvu savjetnika za montažu, inicijalni pogon i održavanje opreme.Godine 1979. zapošljava se kao asistent na Zavodu za mehaničke konstrukcije Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za znanstveno-nastavnu disciplinu "Elementi strojeva" i "Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem". U tom vremenu, kao profesionalni glazbenik, sudjeluje u snimanju glazbe za ploče, film i televiziju. Magistrira 1986. godine radom "Estetsko oblikovanje u suvremenom procesu konstruiranja - implikacija na oblikovanje elemenata strojarskih konstrukcija". Bavi se problematikom konstruiranja te od 1990. održava i nastavu iz "Metodičkog konstruiranja - praktikum". U sklopu izučavanja problematike konstruiranja, posebno se bavi istraživanjem brodograđevne tradicije Jadrana, kao i posebnosti strojarske tradicije hrvatskih krajeva.Doktorira 1997. godine disertacijom “Multidisciplinarni pristup rekonstrukciji povijesnog broda - primjer rekonstrukcije gajete falkuše”.

Kao jedan od pokretača nevladine kulturne institucije Ars Halieutica, koautor je programa istraživanja i predstavljanja iskustva života s morem. Rezultate svojeg istraživanja tradicionalnih plovila hrvatskoga Jadrana u sklopu projekta Velimir Salamon je predstavio na znanstvenim i stručnim skupovima u Dubrovniku, Ateni, Opatiji, Zagrebu, Betini, Androsu, Gradu, Hiosu, Dubrovniku, San Benedetto di Tronto, Barceloni i Oslu. U suradnji s Dubrovačkim pomorskim muzejom postavio je izložbe s temom baštine drvene brodogradnje u Dubrovniku, Betini, Splitu, Rijeci i Zagrebu, te Lisabonu, Hamburgu i Ateni. Glavni je istraživač komiške gajete falkuše i projektant njene replike koja je predstavila hrvatsku pomorsku baštinu na Svjetskoj izložbi EXPO 98 u Lisabonu, na Festivalu mornara i brodova Brest 2000, te na ljetnim seminarima UNESCO-a u Starigradu, Hvaru i Dubrovniku. Autor je programa pod pokroviteljstvom Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pod nazivom "Brodorodilište - iskustvo broda", u kojem se djeci predškolskog do srednjoškolskog uzrasta predstavlja odnos čovjeka i broda kroz vjekove. Program "Brodorodilište - iskustvo broda" predstavljen je dosad u Lisabonu, Brestu, Dubrovniku i Puli. Osim u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti, sudjelovao je u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova: "Teorija i praksa brodogradnje - in memoriam prof. L. Sorta 1976. godine u Zagrebu, te 1990. godine u Dubrovniku, "Nauka o konstruiranju" 1988. u Zagrebu, International Conference on Engineering Design (ICED) 1990. godine u Dubrovniku, Konferencije pod pokroviteljstvom HAZU međunarodnog projekta "Evolution of Wooden Shipbuilding in the Eastern Mediterranean During the 18th and 19th Centuries" u Dubrovniku1995. godine, te “Iskustvo multidisciplinarnog proučavanja hrvatske pomorske baštine” u HAZU u Zagrebu 1988. god.Godine 1996. dobio je za svoj rad visoko priznanje – Državnu nagradu tehničke kulture “Faust Vrančić”.

Godine 2000. prelazi na Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje predmete "Grafički strojevi" i "Automatika i održavanje grafičkih strojeva".Godine 1985. sa suradnicima osniva projekt istraživanja baštine drvene brodogradnje Hrvatske, u sklopu nevladine kulturne institucije Ars Halieutica, koji je od 1992. god. uključen u međunarodni znanstveni projekt pod pokroviteljstvom UNESCO-a "Evolution of Wooden Shipbuilding in the Eastern Mediterranean During the 18th and 19th Centuries", a od 1996. godine u kulturni projekt Europske unije “Raphael”. Od 1995. godine projekt je uključen u djelatnost Komisije za istraživanje i očuvanje hrvatske brodograđevne baštine, Sekcije za morsku brodogradnju Znanstvenog savjeta za pomorstvo HAZU.

Prof.dr. VELIMIR SALAMON - ŽIVOTOPIS

back

SURADNICI